Om Hållbar Generation

Hållbar Generation är ett nystartat utbildningsföretag.
Jag föreläser och processleder arbetsplatser vad social hållbarhet innebär och
hur systematiskt arbete med fysisk aktivitet skapar en hållbar generation.

-Vi vet att fysisk aktivitet har många goda effekter.
-Vi vet att rekomendationen för barn är 60 min rörelse/dag.
-Vi vet att för få barn i Sverige når upp till dessa rekomendationer.
Varför är det så?