Pidde P

Hållbar Generation har ett unikt samarbete med artisten Pidde P samarbetar för att få fler barn i rörelse på ett lustfyllt sätt.

Pidde P är artisten som med sin musik vill få barn att sjunga och dansa och känna glädje. Han har ett stort engagemang att få barn att må bra och han vill bidra att få barn att röra på sig på ett lustfullt sätt.
Vårt samarbete inleddes redan 2019 då vi startade i gång en rörelseturné där Pidde P besökte skolor runt om i hela Sverige. Nu är det förskolorna som står på tur att få besök och dansa loss!

Kombinationen med föreläsning och spelning har varit succé. Utbildningsinsatsen ökar kunskapen hos pedagogerna om fysisk aktivitets effekter för att nå en god hälsa och ökat välbefinnande hos våra barn. Och Spelningen med Pidde P ger barnen en förebild och ett glatt minne av rörelse som stärker deras självförtroende och rörelserikedom. En kombination som är hållbar och där vi tillsammans rör oss framåt för en hållbar generation.

I samarbete med Sparbanken Skåne drivs ett projekt som erbjuder förskolor föreläsning, aktivitetsmaterial samt en spelning med Pidde P.
Jobbar du på förskola eller vill veta mer om projektet, läs här.

Frågor, kontakta Linda@hallbargeneration.se