Förskolor och skolor

I Sverige går 95 procent av alla barn i åldrarna två till fem år i förskolan. Förskolan i Sverige är i sig en hälsofaktor som bidrar till att barnen utvecklas fysiskt, mentalt och kognitivt. Förskolan är en viktig arena som påverkar barns hälsobeteenden. Dessutom är barnen samhällets friskaste medborgare och det är viktigt att tidigt ge förutsättningar till ett hälsosamt liv. Studier visar att barn i tidiga åldrar är för stillasittande och att förskolor som har dokumenterad policy kring arbetet fysisk aktivitet visar på ökad aktivitet bland barn och personal. Att förskolor som har mer utevistelse har mindre sjuka över tid.

I Sverige har vi obligatorisk skolplikt och våra barn 6-15 år är i skolan och på fritids många och långa dagar om året. Skolan är i och med det en viktig arena för att sätta goda levnadsvanor som håller i sig på fritiden och långt fram senare i livet. Vi vet idag att få barn i skolåldern kommer upp i rekommendationen på daglig fysisk aktivitet enligt WHO som är 60 minuter/dag. 

Detta oroar oss!

Hållbar Generation har olika lösningar och hjälper er förskola/skola att systematiskt skapa en hållbar struktur för organiserade aktiviteter varje dag som stimulerar till hållbar fysisk aktivitet och fler rörelserika barn.


Vi har 3 färdiga förslag, kontakta oss och boka det som passar just er förskola/skola.

Paket 1

Föreläsning 3h
-Nå en Hållbar generation

En föreläsning som riktar sig till personal på förskola/skola.

 

Paket 2

Föreläsning 3h
-Nå en Hållbar generation

Workshop 2h 
Praktisk utbildning för personal, och/eller barngrupp

 

Paket 3

Föreläsning 3h
-Nå en Hållbar generation

Workshop 2h
Praktisk utbildning för personal, och/eller barngrupp

Processledning
3 träffar under ett verksamhetsår