Föreläsning: Nå en Hållbar Generation

Vi erbjuder föreläsning till olika målgrupper på temat Nå en hållbar generation. Föreläsningen anpassas utifrån målgrupp och behov. Det kan vara till exempel 2,5h för en hel arbetsgrupp eller 30 min på ett föräldramöte. Våra föreläsningar sätter ljuset på och ger ökad insikt och kunskap om effekterna av fysisk aktivitet. Hur fysisk aktivitet främjar vårt välbefinnande och hur vi tillsammans rör oss framåt för nå en hållbar generation!
  • Vi vet att vanor skapas tidigt i livet.
  • Vi vet att fysisk aktivitet har många goda effekter.
  • Vi vet att rekommendationen för barn är 60 min rörelse/dag.
Trots det är det få barn i Sverige som når upp till dessa rekommendationer! Hållpunkter som finns med beroende på målgrupp:
  • Vad säger forskningen?
  • Vad innebär social hållbarhet och vad är hållbar utveckling enligt Agenda 2030?
  • Vi presenterar en lyckad metod, Physical Literacy för nå ett hållbart förhållningsätt för flera generationer. Physical Literacy används i stora delar av världen bla. Austarlien, Canada, Wales m.fl och står inskrivet som metod i WHO globala handlingsplan för bättre folkhälsa, Let´s be active.
  • Vi ger framgångsfaktorer för nå resultat och hållbarhet i verksamheten. Arbetsverktyg presenteras som kan hjälpa er att bygga er framtid.
Föreläsningen vänder sig till vuxna som finns runt våra barn, pedagoger, ledare inom förskola, skola, idrotten, vårdnadshavare, Hälso- och sjukvården. Föreläsningen kan vara fysisk alternativt via webb. Komplettera med workshop, en praktisk utbildning.
heart-line-extended

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill veta mer om våra utbildningar, samarbeten eller om du har någon annan fråga eller fundering.

Hitta oss i sociala medier

© Hållbar Generation 2030