Samarbetskompisar

En stark drivkraft hos Hållbar Generation är att skapa samarbeten och gemensamt samverka för att att nå fram till ett mål. Hållbar Generation är stolt över att kunna presentera kompisar som vi  samarbetar med och som vi tillsammans rör oss framåt för en hållbar generation.

-Tillsammans med Sparbanken Skåne drivs ett projekt för förskolor som kombinerar utbildning och rörelse på ett lustfyllt sätt.

-Tillsammans med Unisport har vi tagit fram en unik aktivitetsryggsäck fylld med material.

-Vi har ett samarbete med artisten Pidde P där vi tillsammans vill få fler barn i rörelse.

-Under 2022 kommer ett samarbete inledas med Tykarpsgrottan. Vi kommer arbeta  tillsammans för att få fler familjer i rörelse.

Sparbanken Skåne  | Pidde P  |  Unisport