Processledning

Hållbar Generation stöttar er verksamhet med processledning under ett helt verksamhetsår.
Vi kommer gemensamt analysera och kartlägga er verksamhets olika delar som mynnar ut i en handlingsplan med mål och delmål för er verksamhet. Vi använder oss av ett verktyg är tänkt att stödja er verksamhetsutveckling av rörelse under dagen. Vi utgår från metoden systematiskt kvalitetsarbete som är en välbeprövad och väl fungerade metod.

Hållbar Generation kommer följa ert arbete under resans gång och boka in 3-4 träffar under året där vi möts och tillsammans och tar nästa kliv.

Så här går det till:

Processarbetet är uppdelat i 5 faser:

1. Skapa en Hållbar Generation-grupp
Att ha en arbetsgrupp är första steget i vårt arbete tillsammans, så börja med att sätta ihop detta.

2. Kartläggning
Arbetsgruppen ska i början av resan göra en översyn av verksamhetens behov och möjligheter för att öka förutsättningar för mer Rörelse i verksamheten.

3. Plan
Arbeta fram en handlingsplan är kärnan i Hållbar Generations arbete.

4. Genomförande
Verksamheten arbetar systematiskt med handlingsplanens olika utvecklingsområden och dokumenterar ert arbete på valfritt sätt.

5. Utvärdering
Efter ett verksamhetsår görs en utvärdering av insatserna för att se om önskad effekt uppnåtts.

heart-line-extended

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill veta mer om våra utbildningar, samarbeten eller om du har någon annan fråga eller fundering.

Hitta oss i sociala medier

© Hållbar Generation 2030