Processledning, Nå en hållbar generation

Hållbar Generation stöttar er verksamhet med processledning under ett helt verksamhetsår.
Vi kommer gemensamt analysera och kartlägga er verksamhets olika delar som mynnar ut i en handlingsplan med mål och delmål för er verksamhet. Vi använder oss av ett verktyg är tänkt att stödja er verksamhetsutveckling av rörelse under dagen. Vi utgår från metoden systematiskt kvalitetsarbete som är en välbeprövad och väl fungerade metod.

Hållbar Generation kommer följa ert arbete under resans gång och boka in 3-4 träffar under året där vi möts och tillsammans och tar nästa kliv.

Processarbetet är uppdelat i 5 faser

1. Skapa en Hållbar Generation grupp
– Att ha en arbetsgrupp är första steget.
2. Kartläggning
-Arbetsgruppen ska i början av resan göra en översyn av verksamhetens behov och möjligheter för att öka förutsättningar för mer Rörelse i verksamheten.
3. Plan
-Arbeta fram en handlingsplan är kärnan i Hållbar Generations arbete. 
4. Genomförande
-Verksamheten arbetar systematiskt med handlingsplanens olika utvecklingsområden och dokumenterar ert arbete på valfritt sätt. 
5. Utvärdering
-Efter ett verksamhetsår görs en utvärdering av insatserna för att se om önskad effekt uppnåtts.