Test

Hållbarhet är mer än miljöperspektivet, vi påverkas även av ekonomiska och sociala faktorer.

Hållbar Generation lyfter det sociala perspektivet som det mest centrala hållbarhetsmålet.
En god hälsa är grundläggande förutsättning för att vi ska nå välbefinnande och kunna bli vårt sanna jag och för att var och en ska kunna bidra till samhällets utveckling. 
FN´s tre globala mål i agenda 2030 belyser detta och gäller människor i alla åldrar.

Fysisk aktivitet spelar en nyckelroll för att främja god hälsa och utveckling i tidig ålder. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn ska vara fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag. Tyvärr visar flertalet studier att många barn ligger under rekommendationen, både i Sverige och utomlands. Därför behöver det göras mer för att främja barns fysiska aktivitet.

Mer aktiva barn i tidig ålder sparar samhället både pengar och resurser och vi behöver röra oss framåt tillsammans!
Bli vår kompis och arbeta engagerat med social hållbarhet och spara pengar.
Sprid ert arbete på sociala kanaler och använd #hållbargeneration och visa upp årt samarbete genom tagga @hallbargeneration.

Vi har två kompiserbjudande till företag som tillsammans med oss vill skapa en hållbar generation

Paket 1- Rörelsekompis

Rörelsekompis, rör dig för oss!
Vill ni vara med och skapa en Hållbar generation?
Få fler barn att må bra, bli glada och leva ett aktivt liv?
Genom att bli vår Rörelsekompis stöttar ni Hållbar Generations arbete att sprida kunskap, driva opinion och ta fram konkreta verktyg och lösningar för att få
glada & starka barn.

Detta ingår:
-Ni får en timme där vi tillsammans pratar strategi och mål ur ett socialt hållbarhetsperspektiv.
-Ni stöttar oss genom att erbjuda era medarbetare organiserad rörelsepaus under arbetsdagen.
-Vi sprider tillsammans kunskap som motiverar era medarbetare att vara aktiva tillsammsn med sina barn.
Ni får:
– ökad samsyn bland era medarbetare om rörelsens betydelse för vårt välbefinnande.
-Gladare och piggare medarbetare

Paket 2 -samarbetskompis

Vi startar gärna samarbeten där vi tillsammans utforskar nya möjligheter att påverka och förebygga stillasittandet bland barn & unga i Sverige.

Vårt samarbete skräddarsys i dialog med er:
-fokus kan vara på kunskap, kommunikation eller aktiviteter.
-verksamhetsstöd till Hållbar Generation för att kunna nå ut till ännu fler barn.