Utbildningar

Hållbar Generation utbildar företag, förskolor, skolor, kommuner och föreningar och vårdnadshavare i Sverige i syfte att stärka barn och ungas hälsa och välbefinnande. Det handlar om att skapa insikt och förståelse för den gemensamma utmaning som vårt samhälle står inför med bakgrund att stillasittande är ett växande globalt problem. Vi utbildar små till stora grupper.

Exempelvis:

  • pedagoger på en förskola eller en hel kommuns samtliga pedagoger inom förskola.
  • utvecklingsdagar (kommun) – friluftsdagar (förskola/skola)
  • utbildningsdagar (föreningar)

Vi erbjuder även stöd och coaching, till exempel processarbete för enskild verksamhet till en hel kommun eller för föreningsledare.