Hållbar generation, by activity

Denna sida är under uppbyggnad! Hållbar generation är ett nystartat utbildningsföretag. Jag föreläser och processleder arbetsplatser vad social hållbarhet innebär och hur systematiskt arbete med fysisk aktivitet skapar en hållbar …